FőoldalMi az az offshore cég?Vagyonosodási vizsgálatAdóparadicsomainkGyakorlati példákÁrak, költségekIdőpont kérésGY.I.K.
ÉbresztőLegális-e az offshore cég?Mire jó egy offshore cég?Mi at adóoptimalizálás?BankszámlanyitásKész cégeinkAkciónkKapcsolat

 

Túl sok adó fizet? Fél a vagyonosodási vizsgálattól? Védené vagyonát?

Ha kihasználná a nemzetközi adószabályozásban rejlő előnyöket, megoldhatná ezen problémáit, adókiadásai jóval alacsonyabbak lehetnének, és védve lenne egy esetleges vagyonosodási vizsgálatnál!
Jelentős összegeket takaríthatna meg, ha egy kicsit körülnézne, és élne a törvény adta lehetőségeivel!

A megoldás: offshore, (offshore) cégalapítás!

 Offshore cégalapítás Anguilla

Anguilla IBC offshore off shore cég cégalapítás

Offshore cégalapítás Anguilla

Anguilla IBC offshore off shore cég cégalapítás

 

itt megnézheti mit tartalmaz a : Anguillai cégalapítás csomag

 

Anguilla (spanyolul: Aal) egy sziget a Karib tengeren, amely Nagy-Britannia tengerentúli területe. A sziget a Kis-Antillák szerves része. A szigeteket Kolumbusz fedezte fel második útja során. A 19. században szerezte meg Nagy-Britannia.

A Nemzetközi Gazdasági Társaságokról (IBC-k) szóló törvény 2000 október 16-án lépett hatályba. A Törvény rugalmas jogszabályi hátteret, többféle cégstruktúrákat, és hatékony cégbejegyzési eljárást biztosít. 

Anguilla az egyik legjobb Offshore üzleti központ, olcsó és gyors a cégalapítás (akár 24 órán belül). A jogrendszer a Brit Szokásjogon, valamint az alkotmányon alapul, ami biztosítja az emberi jogok és szabadság tiszteletben tartását, valamint a nemzet jövőbeni politikai stabilitását.

Az Anguillai IBC teljes adómentességet élvez.

Szükséges bejegyzett cím, székhely fenntartása Anguilla-n. ( Ezt a szolgáltatásokat cégünk biztosítja.)

További információ az országról: http://net.ai/main.html

Fontos információk röviden:

1
A megalakulás napjától kezdődően a törvény teljes adómentességet biztosít az Anguillai IBC-k számára.
2
Nincs minimális alaptőke előírás vagy korlátozás a maximális alaptőkét illetően.
3
Elegendő egy igazgató
4
Lehetséges az egy tulajdonos és egy igazgatóval való muködés is. A kettő lehet ugyanaz a személy.
5
Az igazgatónak nem kell egyben tulajdonosnak is lennie
6
A tulajdonosok és igazgatók lehetnek bármilyen nemzetiségűek.
7
A részvények névértékkel és anélkül is kibocsáthatók.
8
A részvények lehetnek névre és bemutatóra szólóak is!
9
A cég alapítható névleges igazgatóval és tulajdonossal is. Cégünk biztosítják ezt a szolgáltatást is.
10
A részvények bármely valutában kibocsáthatók.
11
Nem k ötelező titkár vagy más tisztségviselő alkalmazása.
12
A részvényesek és igazgatók lehetnek természetes vagy jogi személyek is.
13
Az Anguillai IBC-nek nem kell éves közgyűlést tartania.
14
Nincs szükség igazgatósági ülésre
15
Nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény érvényben más országokkal, így nincs információ közlési kötelezettség más országok adóhatóságai felé!
16
Nincs szükség pénzügyi kimutatások vezetésére és benyújtására
17
Nem szükséges kinevezni könyvvizsgálót

 

Az IBC Törvény nem teszi lehetővé az Anguillai IBC-re vonatkozó információk közzétételét, beleértve a könyvvizsgálókat és felszámolókat is, kivéve, ha azt bíróság rendelte el és kizárólag akkor, ha az bűncselekményhez kapcsolódik.

A tulajdonosokra vonatkozó információt a cégjegyzék őrzi, és az nem hozzáférhető a nyilvánosság számára. Névleges tulajdonosi szolgáltatást is biztosítunk, a titoktartás és bizalmasság további erősítésére.

Bővebb információ:

Alapítás

Az anquilla-i IBC mentes minden adó alól. A cég az alapító okiratok benyújtását követo 24 órán belül bejegyzésre kerül. A kézbesítési ido a postától és a célállomástól függoen változhat. Az Egyesült Államok területére a FedEx egy munkanap alatt kézbesít. Európa területére általában 2-4 munkanap alatt érkeznek meg a dokumentumok. Az alapítás során a legtöbb idot a magyarországi belföldi postaszolgálat kézbesítési ideje teszi ki.

Az alapítási dokumentumoknak angol nyelven kell készülniük, ellenkezo esetben szakfordítással ellátva kell benyújtani a cégjegyzonek. Még mindig rengeteg már befoglalt, vállalat név áll rendelkezésünkre. A vállalati névnek egy – a korlátolt felelosségre utaló – szóval kell végzodnie. (pl.: Ltd) Kötelezo fenntartani egy bejegyzett ügynököt és egy székhelyet Anquilla területén. Irodánk szolgáltatja Önnek a bejegyzett ügynöki-, a névleges-, a székhely-, és a hitelesítési szolgáltatásokat. Szintén irodánk elvégzi a bejegyzés teljes eljárását. A cégjegyzéki bejegyeztetést.

Vállalati szerkezet

Az Anquillai IBC alapításánál rugalmasan kezelheto a részvényesek, igazgatók és az alaptoke kérdése.
- Nincs minimális alaptoke igény
- Nincs maximálva az alaptoke összege. Az alaptoke mértéke nem hat az alapítási és fenntartási költségekre.
- Egy igazgató elégséges, de megbízható korlátlan számú.
- Egy részvényessel már alapítható társaság, a részvényes és az igazgató lehet ugyanaz a személy
- Az igazgatónak nem kötelezo tulajdonosnak lennie.
- Az igazgatók és részvényesek természetes személyek vagy vállalati entitások lehetnek.
- Az igazgatók és a részvényesek bármely ország bármilyen nemzetiségu állampolgára lehetnek.
- A részvények kibocsáthatók névértékkel vagy anélkül is.
- A részvények lehetnek bemutatóra- vagy névre szólóak.
- A jogszabályok engedélyezik a névleges szolgáltatásokat (irodánk szolgáltatja) és a külföldön történo cégalapítást.
- Nincs eloírás cégtitkár személyére.

Személyes adatok

Az anquillai IBC törvény szerint buncselekmény gyanúja esetén a felszámolónak vagy a könyvvizsgálónak jogában áll adatokat felfedni a vállalkozás muködésérol. A valós haszonélvezovel kapcsolatos adatokat a regisztráló irodánál tartják nyilván és nem elérheto a nyilvánosság számára. Névleges szolgáltatások igénybevételével elérheto a teljes anonimitás a tulajdonosok részére.

Részvények

- Az IBC részvények lehetnek szavazati jogot biztosító vagy nem biztosító, névértékkel bíró vagy névérték nélküli, névre- vagy bemutatóra szóló formátumuak.
- A részvények kibocsáthatóak pénzegységben vagy értékegységben.
- A részvények bármilyen pénznemben meghatározhatóak.

Részvényesek, igazgatók, tisztviselok.

- Minimum követelmény egy részvényes és egy igazgató, de lehet korlátlan számú személy mindkét pozícióban.
- Névleges tulajdonosok és igazgatók szolgáltatása engedélyezett és elérheto.
- Törvényes igény titkárra vagy más tisztviselore nincs, de ha mégis a társaság kijelöl ilyen, az lehet mellette igazgató vagy tulajdonos is.
- A tulajdonosok és igazgatók bármely ország bármilyen állampolgárai lehetnek.
- Az igazgatók és részvényesek természetes személyek vagy vállalati entitások lehetnek.

Közgyulések

- Az IBC-nek nem kötelezo alapítói közgyulést tartania. Amennyiben mégis közgyulést tartanak azt tarthatják a világ bármely pontján, bármilyen elektronikus adatközlo eszközön is.
- Igazgatók gyulése nem kötelezo.
- Ha a részvényesek vagy a tulajdonosok közgyulést tartanak, mindenki helyett teljes joggal eljárhat meghatalmazott.

Adók és díjak

- A törvény adómentességet nyújt az offshore cégeknek az alapítás napjától.
- A fenntartási díjat az alapításkor kell fizetni és onnan számított minden tizenkettedik hónapban.
- Mivel nincs kettos adózatási egyezmény semelyik országgal, így nincs adatközlés sem az országok hivatalai felé. Vállalati könyvelés, bevallás és nyilvántartás
- Nincs követelmény a számlák könyvelésére vagy bemutatására.
- Nincs követelmény könyvvizsgálatra.
- A nyilvántartásnak és a számláknak elérhetoknek kell lenniük szükség esetén, tehát meg kell orizni.
- Az anquillai regisztrált irodánál kell tartani a társaság alapításával, részvényeseivel és igazgatóival kapcsolatos dokumentumait. Ezekbol természetesen több példány készül, így a tulajdonosok és az igazgatók rendelkezésére is áll eredeti okirat.
- A cégjegyzék nem publikus.

Az IBC-k jogai és kötelezettségei

Az anquilla-i offshore cégeknek tilos::
- Üzletet kötni anquilla-i lakosokkal.
- Vagyont szerezni Anquillában.
- Bankszámlát vezetni biztosítást kötni Anquillában.
- Vállalati menedzsment vagy ügynöki szolgáltató irodát üzemeltetni Anquillában.

Az anquilla-i ofsshore cégeknek szabad:
- Kapcsolatot tartani helyi könyvelokkel, ügyvédekkel, befektetési szakemberekkel.
- Közgyulést tartani Anquillában.
- Tengeri jármuveket birtokolni és vezetni.

Az anguilla-i offshore cégek nevének utolsó szavának a korlátolt felelosségre kell utalnia. Például: "Limited", "Ltd.", "Corporation", "Corp.", "Société Anonyme" vagy "S.A.".

A cégnév nem tartalmazhatja a következo kifejezéseket: "Government", "Govt", "National", "Royal", "Republic", "Commonwealth"vagy "Anguilla", valamint nem utalhat valamely államhoz való tartozására.

A cégnév csak engedély birtokában tartalmazhatja a következo kifejezéseket: Bank, Assurance, Building Society, Chamber of Commerce, Foundation, Trust… stb.

A cég megalapításához sem a részvényeseknek, sem az igazgatóknak nem kell Antiquára utazniuk, mindent elintézünk Ön helyett.


Főoldal | Mi az az offshore cég? | Vagyonosodási vizsgálat | Adóparadicsomaink | Gyakorlati példák | Árak, költségek | Időpont kérés | Ingatlanbefektetések | GY.I.K.

Ébresztő | Legális-e az offshore cég? | Mire jó egy offshore cég? | Mi az adóoptimalizálás? | Extra ajánlatok | Bankszámlanyitás | Kész cégeink | Akciónk | Kapcsolat

Copyright © 2008 P. G. T. Inc. Minden jog fenntartva.


Adóparadicsomaink:
Anguilla | Belize | BVI, Brit Virgin Island | Ciprus (EU adószámmal) | Delaware (USA) | Dominica | Florida (USA) | Gibraltar | New York (USA) | Nevada (USA) | Nevis | Oregon (USA) | Panama | Seychelles | SVG Saint Vincent Grenadines | Washington (USA) | Wyoming (USA)

Ezt a lapot a következő kulcsszavakkal találhatja meg a Google segítségével: Anguilla-i offshore cég, off shore cég Anguilla , off-shore cégalapítás, Anguilla-i offshore cég, off shore cég Anguilla , off-shore cégalapítás, Anguilla offshore cégek IBC, off shore Anguilla, off-shore cégalapítás Anguilla-n, managed forex account,adóparadicsomok, adómentes cég alapítása, offshore cégalapítás, offshore cég alapításMagyar Honlap LinkekWYW Globál DirectoryHun-Web LinkekGoogle Google Kisvállalkozás. lap. hu